Bite Back lanceert een online actie naar aanleiding van het hernomen programma ‘Ontmoeting met dolfijnen‘ van Boudewijn Seapark Dolfinarium.

Het contact met dolfijnen is al lang onderdeel van het aanbod van het dolfinarium, maar de organisatie lag lange tijd stil tijdens de coronaperiode. Vorige week hebben ze het programma echter hernomen en kan men gewoonweg weer een tijdslot boeken om een dolfijn te komen aaien, als je daarvoor tenminste 110 euro betaalt.

Knijpt de commissie dierenwelzijn echt een oogje dicht voor dit commerciële circus?

Boudewijn Seapark biedt ontmoetingen met dolfijnen aan: voor Ã¢â€šÂ¬110 mag je een dolfijn aaien en ermee op de foto. Dit terwijl de wet voor dierentuinen stelt dat “direct fysiek contact tussen de dieren en het publiek verboden is.” Uitzonderingen worden gemaakt voor pedagogische doeleinden en wanneer de activiteit het dierenwelzijn niet schaadt. Of blijkbaar ook wanneer het veel geld in het laatje brengt. €110 euro om een stressgevoelig dier met een ongelofelijk sensitieve huid te kunnen aaien…

Is dat het goede voorbeeld dat Dierenwelzijn wilt stellen? 

Doe mee en laat je stem horen om de dolfijnen op de agenda te zetten.

Kopieer de afbeelding en tekst hierboven en plaats ze op je sociale media; Twitter, Facebook en/of Instagram. Tag Ben Weyts, bevoegd minister van Dierenwelzijn, zodat hij alle posts te zien krijgt.

Weyts spreekt al jaren over een uitdoofscenario, dat zogezegd in de pijpleiding zit. In tussentijd mag het dolfinarium gewoon doorgaan met het uitmelken van de dolfijnen, onder het mom van pedagogische verrijking.

De commissie Dierenwelzijn gaf een uitzondering op  de dierentuinwet aan het Boudewijn Seapark. Dit omdat kinderen blijkbaar meer onthouden van het educatieve luik van de dolfijnenontmoeting, wanneer ze er direct contact mee hebben. “Ontmoet. Heb lief. Bescherm” gaat hun slogan.

Is dit echter het soort educatie dat we aan onze kinderen willen bieden? Dat we hen leren dat je, als je er maar genoeg geld voor betaalt, een wild dier mag benaderen en aanraken?

Onder “Ontmoet. Heb lief. Bescherm” verstaan wij het respecteren van de natuurlijke leefomgeving van dieren, en de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze niet verdwijnt in de toekomst. Een dolfijn ‘ontmoeten’ kan je tegenwoordig op zo veel manieren die het dierenwelzijn per definitie niet schaden (documentaires, VR, literatuur). Waarom dan een stressgevoelig dier dwingen deel te nemen aan een interactie waar het nooit om gevraagd heeft?

Doe mee met de online actie als je ook vindt dat de dienst dierenwelzijn haar uitzondering op de wet moet intrekken.

In het kader van de internationale campagne Empty The Tanks voerden we op zaterdag 7 mei actie, samen met andere dierenrechtenorganisaties overal ter wereld. In meer dan 30 landen kwam men op straat om het lijden van zeezoogdieren in gevangenschap aan te kaarten en om een einde aan dolfinaria te vragen. Bite Back organiseerde de actie voor België in Brussel, de plek waar het Vlaamse beleid omtrent dolfinaria gemaakt wordt, en het hart van een continent dat dierenwelzijnsissues stilaan hoger op de agenda begint te zetten.

De tiende editie van Empty The Tanks vond plaats op het Brusselse Europakruispunt, maar tevens op 33 andere locaties, zoals aan het Miami Seaquarium in Florida, aan het Spaanse Loro Parque en zelfs in Taji, Japan. Die laatste plek kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws door de brutale slachtpartij met wilde dolfijnen die daar jaarlijks plaatsvindt. Want ja, het bloedbad in Taji dat steeds voor veel rumoer zorgt, houdt rechtstreeks verband met de industrie van (wild) vangen, kopen en verkopen die achter dolfinaria zit, en ook dat wilden de dierenrechtenactivisten onder de aandacht brengen.

Het is die industrie waartegen zaterdag in Brussel geprotesteerd werd. Bite Back bundelde de krachten met hun collega's van Animal Rights en Sea Shepherd "om de boodschap extra in de kijker te zetten. De activisten bewogen in een cirkel, parallel met het stereotiep gedrag van dolfijnen in gevangenschap. Temidden van die cirkel werd een performance gegeven door kunstenaars die nogmaals de circulaire bewegingen van de dieren op canvas schilderden." 

Tijdens de actie werden er ook door alle aanwezige partijen speeches gegeven en verzamelden activisten handtekeningen voor de petitie tegen dolfinaria. Als afsluiter werden er persoonlijke boodschappen geschreven op postkaarten, gericht aan het kabinet van minister Ben Weyts. Dit om hem te herinneren aan zijn verantwoordelijkheden als minister dierenwelzijn.

Concreet wilt Bite Back met deze en andere acties de sluiting van het Boudewijn Seapark in Brugge dichterbij brengen. Dat is het laatste dolfinarium van België, dat acht dolfijnen huist en een onderdeel is van ASPRO, een groep die tientallen dolfinaria bezit over heel Europa. Een uitdoofbeleid voor dat dolfinarium zit al een tijdje in de pijpleiding bij minister van dierenwelzijn Ben Weyts, maar tot dusver kwam er nog geen concrete datum uit de bus. "Empty The Tank(s)" wordt zo een rechtstreeks verzoek aan de beleidsmakers en kabinetsmedewerkers. 

Vandaar ook de keuze om deze actie in Brussel te organiseren."We hebben Empty The Tanks meermaals naar Brugge gebracht, de stad van het laatste dolfinarium van België. In 2022 was de tijd echter rijp om het geweer van schouder te veranderen: het dierenwelzijnsbeleid dat zich over de kwestie buigt, zit in Brussel, niet in Brugge. Dat het dolfinarium zelf wilt voortbestaan is vanzelfsprekend. Dat er in Vlaanderen nog steeds geen verbod op dolfinaria en bijgevolg ook een uitdoofbeleid op tafel ligt, is een nalatigheid waar wij de minister en zijn kabinet graag met regelmaat op wijzen" klinkt het bij campagnecoördinator Anthe Lainé.

Begin maart sloot het Zweedse park Kolmarden al haar dolfinarium, naar eigen zeggen om zich te kunnen focussen op bedreigde diersoorten. Tuimelaardolfijnen zijn inderdaad geen bedreigde soort, en ze hebben in in gevangenschap geen hogere levensverwachting. Ook Frankrijk kondigde niet lang geleden haar uitdoofbeleid aan om Franse dolfinaria uit te faseren. Deze trend lijkt zich verder te zetten doorheen heel Europa. Behalve een concrete vraag voor een aanpassing in de Vlaamse wet, is Empty The Tanks dus ook een symbolische actie, waarmee er in heel Europa opgeroepen wordt om anders te kijken naar het gevangen houden van grote, intelligente dieren zoals dolfijnen en orca's. Wetenschappelijke studies bewijzen dat deze dieren in gevangenschap aan stress en verveling lijden. (Lees er meer over in ons rapport.) Dat dit ook repercussies kan hebben voor de mens, bewijst het voorval van eerder deze maand in Miami: een gestresseerde dolfijn viel tijdens een show haar trainer aan.

Met de Empty The Tanks-actie stelden we geen radicale vraag naar het stante pede vrijlaten van alle dolfijnen, dat lukt namelijk enkel via sanctuaries en rehabilitatieprocedures. Wel is de actie van dit weekend een vraag tot bewustwording, een oproep om geen dolfinaria meer te bezoeken, en een por aan de politiek om werk te maken van een verbod op het houden van deze prachtige dieren.

Afgelopen zondag stond Bite Back bij het dolfinarium in Brugge. Nog geen twee weken na de actie in Brussel, waar we een onderhoud hadden met het kabinet van Ben Weyts, hielden we met een groep activisten halt aan de poorten van het Boudewijn Seapark.

Voor de zevende keer op rij sinds het voorzichtige einde van de coronapandemie, tekenden we present op de laatste zondag van de maand. Met een vijftiental activisten deelden we flyers uit en toonden we banners & pancartes met slogans. Met deze acties hopen we enerzijds aan de buitenwereld (minister Weyts en het dolfinarium incluis) te laten zien dat we het – nog steeds – niet eens zijn met de huidige gang van zaken. Daarnaast hopen we de bezoekers van de dolfijnenshow te informeren en hen in het beste geval nooit meer te laten terugkeren.

Het was een geslaagde actie. Eerst en vooral waren de auto’s die binnenreden voor een bezoek aan de show, op enkele handen te tellen. Bovendien konden we heel wat flyers uitdelen en hoorden we achteraf van enkele bezoekers dat ze nooit meer zouden terugkeren, na de deprimerende plek van binnenuit gezien te hebben.

Waarom ‘Dolfijnen Vrij’?

Bite Back vindt dat dieren niet gebruikt mogen worden als entertainment. Hoewel we in Vlaanderen al jaren een verbod hebben op het gebruiken van wilde dieren in circussen, is het nog steeds toegelaten dolfijnen te houden en ze trucjes te laten opvoeren tijdens shows. Dit terwijl het wetenschappelijk bewezen is dat de dieren lijden in krappe bassins, en de argumenten voor het houden van deze dieren in gevangenschap (research, soortbehoud, educatie) allesbehalve gerechtvaardigd zijn. Meer over onze visie kan je lezen in het rapport Dolfijnen Vrij.

Doe je mee?

Schaar je je achter de beweging? Bezoek onze nieuwe website, specifiek gericht op onze campagne Dolfijnen Vrij, en help op een manier die jou uitkomt: lees het rapport, werk mee aan de campagne of kom mee naar één van onze acties. En bovenal: bezoek geen dolfinaria, en spread the word!

Vandaag kwamen een dertigtal Bite Back activisten samen voor het kabinet van Ben Weyts in hartje Brussel. Met banners, pancartes en vastberadenheid herinnerden de dierenrechtenactivisten de minister van Dierenwelzijn aan zijn belofte rond het uitdoofscenario voor het Boudewijn Seapark. Ze zetten hun eis kracht bij door de lancering van de website dolfijnenvrij.be en het delen van een rapport over dolfijnen in gevangenschap.

Is de minister nog gewonnen voor een uitdoofbeleid?

Ben Weyts publiceerde in zijn beleidsnota 2019-2024 het ‘onderzoek en overleg m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap’ als doelstelling. Uiteraard verwelkomden we, al bijna 20 jaar actie voerend tegen dolfinaria en het in gevangenschap houden van dolfijnen, deze boodschap met open armen. In 2019 kondigde de minister zelfs aan dat hij gewonnen was voor een uitdoofbeleid, wat het einde van dolfinaria in België zou betekenen. Hij zette zijn uitspraken nadien ook kracht bij in het Vlaams parlement: “[De keuze om voor een uitdoofbeleid voor dolfinaria te gaan] wordt gedeeld door verschillende biologen. Het klopt dat deze keuze in de verre toekomst ook economische implicaties heeft. Maar ik vind dat je soms moet kiezen voor dierenwelzijn, ook al heeft dat economische gevolgen.”

Deze week liet Weyts via een antwoord op een parlementaire vraag echter weten dat een uitdoofbeleid louter tot de mogelijkheden behoort. Bite Back herinnert hem graag aan zijn belofte van 2019.

Laatste dolfinarium van België

Concreet gaat het over de sluiting van het laatste dolfinarium van ons land, het dolfinarium van Boudewijn Seapark in Brugge. Anders dan in Brussel en Wallonië, is er in Vlaanderen nog geen verbod op het houden van dolfijnen. In het Seapark zwemmen 8 dolfijnen in een bassin van 777 m2, wat de oppervlakte van hun natuurlijke habitat in geen geval benadert. In de vrije natuur hebben troepen dolfijnen territoria van 177 tot 320 km2. Dat veel dolfijnen in gevangenschap een leven van tristesse en verveling leiden, bewezen reeds verscheidene wetenschappelijke studies naar het gedrag van wilde en opgesloten dolfijnen. Bovendien is de tuimelaardolfijn geen bedreigde diersoort en is de levensverwachting in gevangenschap niet hoger dan die in het wild. Tweemaal per week voeren de dieren een show op voor het plezier van de toeschouwers en om geld binnen te brengen voor het Seapark.

Wij – en met ons organisaties van over de hele wereld – menen dat de tijd is aangebroken om deze circuspraktijken collectief achter ons te laten en dit ook wettelijk verankerd te zien. Een verbod op het gebruik van wilde dieren in circusshows is er in ons land al sinds 2013, terwijl een show met hoogintelligente dolfijnen nog steeds toegelaten wordt.

“Minister Weyts, ga de beslissing en het gevoel van Wallonië en Brussel achterna, en vooral ook uw eigen gevoel, zoals u erover vertelde in de Zevende Dag en in de plenaire vergadering. Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek dat zegt dat dolfijnen lijden in gevangenschap. Volg de wetenschap en volg uw gevoel” zegt campagnecoördinator Anthe Lainé. Woordvoerder van minister Weyts, Michaël Devoldere, liet weten dat het uitdoofscenario momenteel wordt uitgewerkt. Over de termijn kon hij nog niks kwijt; wij blijven druk zetten om die datum zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden.

Lancering dolfijnenvrij.be

Wetenschappelijke studies bewijzen dat dolfijnen lijden in gevangenschap. Ook het rapport dat je sinds vandaag kunt bekijken, bevestigt dat. Bovendien worden dolfinaria wereldwijd minder en minder bezocht, en lijkt ook de Vlaamse bevolking open te staan voor een verbod op dolfijnen in gevangenschap. De petitie van Bite Back wordt zowel online als op straat veelvuldig getekend en zal ook de komende maanden verder lopen. “We hopen met Bite Back dat minister Weyts actie onderneemt voor de dolfijnen in Brugge en eindelijk werk maakt van een verbod op het houden van dolfijnen in gevangenschap” aldus Lainé. Je vindt alle informatie over onze campagne en het rapport over dolfijnen in dolfinaria op www.dolfijnenvrij.be.

Dolfijnen Vrij! 

Bite Back gaat voor een dolfinariumvrij België. De dierenrechtenorganisatie voert al jaren actie voor dolfijnen in gevangenschap. Dolfinaria zijn niet meer dan veredelde watercircussen waar dieren kunstjes moeten opvoeren ter entertainment. Hoog tijd voor een andere aanpak. Wij zeggen “Dolfijnen Vrij!”, een leven voor deze hoogintelligente dieren waarin tegemoet gekomen wordt aan hun natuurlijk gedrag en omgeving. Bite Back kan dit niet zonder jouw steun. Help ons de dolfijnen helpen en steun onze crowdfund Dolfijnen Vrij!

Houdt Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, woord? Komt er een uitdoofbeleid voor het laatste Belgische dolfinarium? Kunnen we rekenen op een dolfinariumvrij België?

Minister Weyts liet al verschillende keren in de media verstaan dat hij een uitdoofbeleid voor het dolfinarium in Brugge beoogt. Hij nam het zelfs op in zijn beleidsnota. Tot nog toe bleef het bij ronkende verklaringen. Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid van Vooruit, vroeg om uitleg bij de minister. Wij stelden enkele vragen aan Vandenhove om inzicht te krijgen in het antwoord van Weyts. Kijk gerust mee:

Maakt Weyts werk van een uitdoofbeleid?

Vlaams parlementslid, Ludwig Vandenhove (Vooruit), stelde een parlementaire vraag aan minister Weyts om te peilen naar de vorderingen m.b.t. het invoeren van een uitdoofbeleid:

In 2019 kondigde de minister in zijn beleidsplan aan onderzoek te voeren en overleg te plannen m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap. In het beleidsplan wordt gesteld dat het houden van dolfijnen in gevangenschap heel wat kritiek uitlokt bij de bevolking. In 2019 antwoordde hij tijdens de plenaire vergadering dat hij dolfijnen uit het ministerieel besluit voor zeezoogdieren heeft gehouden omdat hij het signaal niet wou geven dat "we in de toekomst geen enkel probleem zouden hebben met het houden van dolfijnen".

Begin 2021 (vraag om uitleg nr. 1763 van 10 februari 2021) stelde de minister in de commissie Dierenwelzijn dat de Raad voor Dierenwelzijn zich in de loop van 2022 zal buigen over een uitdoofscenario (Verhaeghe 2021). Momenteel loopt ook een studie over het houden van dolfijnen in gevangenschap. Die studie moet de nodige info geven om de uitdoofscenario's te beoordelen. Op basis van de resultaten worden de volgende stappen bepaald.

1. Plant de minister een ontwerp van decreet in te dienen waardoor een verbod zal gelden voor het houden van walvisachtigen in gevangenschap in Vlaanderen, in navolging van Wallonië en Brussel? Zo niet, wat is het einddoel van een uitdoofscenario?

2. Welke concrete stappen neemt de minister in 2022 om het beleidsplan inzake het uitdoofbeleid voor het houden van dolfijnen in gevangenschap te bewerkstelligen? Wat is de concrete timing van de onderzoeken die lopend zijn? Wanneer mogen we de resultaten verwachten?

3. Wie zijn de betrokken partijen die de minister rond de tafel brengt om de noodzaak aan de modaliteiten van het uitdoofbeleid voor het houden van dolfijnen in gevangenschap te bespreken?

4. Welke termijn stelt de minister voorop om (1) overleg te plegen en (2) een uitdoofbeleid te laten voltrekken? Met andere woorden, wanneer plant hij dat het beleid in kwestie aanvangt en, meer belangrijk, vanaf welke datum plant hij het een mogelijk verbod van kracht te laten worden?

Of behoort een uitdoofbeleid "tot de mogelijkheden"?

Minister Weyts antwoordde het volgende;

Ik wil erop wijzen dat noch in het Waalse, noch in het Brusselse Gewest dolfijnen gehouden worden of werden voor het ingaan van het verbod. Het Vlaamse Regeerakkoord vermeldt letterlijk: "We organiseren overleg met zowel dolfinaria als biologische wetenschappers inzake de noodzaak aan en de modaliteiten van een uitdoofbeleid voor het houden van dolfijnen in gevangenschap."

Dit overleg is met een openbare aanbesteding uitbesteed aan een Brits wetenschapper gespecialiseerd in de marine biologie en dierengedrag, zeer onderlegd op het vlak van welzijn van dolfijnen. Het project wordt begeleid door een stuurgroep samengesteld uit de voorzitter van de Vlaamse Raad voor dierenwelzijn, een etholoog die tevens voorzitter is van de Dierentuinencommissie, een etholoog verbonden aan de UA, een bioloog van het KBIN, een dierenarts en een vertegenwoordiger van GAIA. Het laatste luik van het project is een observatie en onderzoek van de dolfijnen in Brugge zelf. Dat is ingevolge corona uitgesteld tot maart. Het rapport zal een antwoord bieden op de vraag of een uitdoofbeleid noodzakelijk is en zo ja onder welke voorwaarden dat dient te gebeuren. Zoals het Regeerakkoord voorziet zal op grond daarvan een beslissing genomen worden. Op dat ogenblik zal ook beslist worden met welk regelgevend instrument de beslissing ten uitvoer kan worden gebracht en welke termijnen daarbij gehanteerd worden.

Dolfijnen Vrij!

Bite Back gaat voor een dolfinariumvrij België. De dierenrechtenorganisatie voert al jaren actie voor dolfijnen in gevangenschap. Dolfinaria zijn niet meer dan veredelde watercircussen waar dieren kunstjes moeten opvoeren ter entertainment. Hoog tijd voor een andere aanpak. Wij zeggen "Dolfijnen Vrij!", een leven voor deze hoogintelligente dieren waarin tegemoet gekomen wordt aan hun natuurlijk gedrag en omgeving. Bite Back kan dit niet zonder jouw steun. Help ons de dolfijnen helpen en steun via onze crowdfund Dolfijnen Vrij!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram