Bite Back eist "Dolfijnen Vrij" aan kabinet Weyts

17-03-2022
Deel pagina:

Vandaag kwamen een dertigtal Bite Back activisten samen voor het kabinet van Ben Weyts in hartje Brussel. Met banners, pancartes en vastberadenheid herinnerden de dierenrechtenactivisten de minister van Dierenwelzijn aan zijn belofte rond het uitdoofscenario voor het Boudewijn Seapark. Ze zetten hun eis kracht bij door de lancering van de website dolfijnenvrij.be en het delen van een rapport over dolfijnen in gevangenschap.

Is de minister nog gewonnen voor een uitdoofbeleid?

Ben Weyts publiceerde in zijn beleidsnota 2019-2024 het ‘onderzoek en overleg m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap’ als doelstelling. Uiteraard verwelkomden we, al bijna 20 jaar actie voerend tegen dolfinaria en het in gevangenschap houden van dolfijnen, deze boodschap met open armen. In 2019 kondigde de minister zelfs aan dat hij gewonnen was voor een uitdoofbeleid, wat het einde van dolfinaria in België zou betekenen. Hij zette zijn uitspraken nadien ook kracht bij in het Vlaams parlement: “[De keuze om voor een uitdoofbeleid voor dolfinaria te gaan] wordt gedeeld door verschillende biologen. Het klopt dat deze keuze in de verre toekomst ook economische implicaties heeft. Maar ik vind dat je soms moet kiezen voor dierenwelzijn, ook al heeft dat economische gevolgen.”

Deze week liet Weyts via een antwoord op een parlementaire vraag echter weten dat een uitdoofbeleid louter tot de mogelijkheden behoort. Bite Back herinnert hem graag aan zijn belofte van 2019.

Laatste dolfinarium van België

Concreet gaat het over de sluiting van het laatste dolfinarium van ons land, het dolfinarium van Boudewijn Seapark in Brugge. Anders dan in Brussel en Wallonië, is er in Vlaanderen nog geen verbod op het houden van dolfijnen. In het Seapark zwemmen 8 dolfijnen in een bassin van 777 m2, wat de oppervlakte van hun natuurlijke habitat in geen geval benadert. In de vrije natuur hebben troepen dolfijnen territoria van 177 tot 320 km2. Dat veel dolfijnen in gevangenschap een leven van tristesse en verveling leiden, bewezen reeds verscheidene wetenschappelijke studies naar het gedrag van wilde en opgesloten dolfijnen. Bovendien is de tuimelaardolfijn geen bedreigde diersoort en is de levensverwachting in gevangenschap niet hoger dan die in het wild. Tweemaal per week voeren de dieren een show op voor het plezier van de toeschouwers en om geld binnen te brengen voor het Seapark.

Wij – en met ons organisaties van over de hele wereld – menen dat de tijd is aangebroken om deze circuspraktijken collectief achter ons te laten en dit ook wettelijk verankerd te zien. Een verbod op het gebruik van wilde dieren in circusshows is er in ons land al sinds 2013, terwijl een show met hoogintelligente dolfijnen nog steeds toegelaten wordt.

“Minister Weyts, ga de beslissing en het gevoel van Wallonië en Brussel achterna, en vooral ook uw eigen gevoel, zoals u erover vertelde in de Zevende Dag en in de plenaire vergadering. Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek dat zegt dat dolfijnen lijden in gevangenschap. Volg de wetenschap en volg uw gevoel” zegt campagnecoördinator Anthe Lainé. Woordvoerder van minister Weyts, Michaël Devoldere, liet weten dat het uitdoofscenario momenteel wordt uitgewerkt. Over de termijn kon hij nog niks kwijt; wij blijven druk zetten om die datum zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden.

Lancering dolfijnenvrij.be

Wetenschappelijke studies bewijzen dat dolfijnen lijden in gevangenschap. Ook het rapport dat je sinds vandaag kunt bekijken, bevestigt dat. Bovendien worden dolfinaria wereldwijd minder en minder bezocht, en lijkt ook de Vlaamse bevolking open te staan voor een verbod op dolfijnen in gevangenschap. De petitie van Bite Back wordt zowel online als op straat veelvuldig getekend en zal ook de komende maanden verder lopen. “We hopen met Bite Back dat minister Weyts actie onderneemt voor de dolfijnen in Brugge en eindelijk werk maakt van een verbod op het houden van dolfijnen in gevangenschap” aldus Lainé. Je vindt alle informatie over onze campagne en het rapport over dolfijnen in dolfinaria op www.dolfijnenvrij.be.

Dolfijnen Vrij! 

Bite Back gaat voor een dolfinariumvrij België. De dierenrechtenorganisatie voert al jaren actie voor dolfijnen in gevangenschap. Dolfinaria zijn niet meer dan veredelde watercircussen waar dieren kunstjes moeten opvoeren ter entertainment. Hoog tijd voor een andere aanpak. Wij zeggen “Dolfijnen Vrij!”, een leven voor deze hoogintelligente dieren waarin tegemoet gekomen wordt aan hun natuurlijk gedrag en omgeving. Bite Back kan dit niet zonder jouw steun. Help ons de dolfijnen helpen en steun onze crowdfund Dolfijnen Vrij!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram