Wat is ons uiteindelijke doel?

Ons hoofddoel is dat er een eind komt aan het houden van dolfijnen en andere zee(zoog)dieren in gevangenschap, zoals in het dolfinarium in Brugge.

Scenario A: rehabilitatie naar het wild

Deskundigen bekijken per dolfijn welke dieren nog geschikt zijn voor gefaseerde rehabilitatie naar het wild. De haalbaarheid hiervan zal per dolfijn bezien en afgewogen moeten worden. De meest geschikte kandidaten zijn de dieren die het minst lang in gevangenschap hebben verbleven. Daar waar dit scenario als haalbaar wordt ingeschat, zal voor deze dieren volgens een speciaal protocol dit traject worden ingezet. Dit traject zal failsafes kennen in elke fase. Mocht nieuwe informatie een nieuwe afweging afdwingen, laat dit ruimte dat dieren alsnog richting het second-best scenario gaan.

Enkele voorbeelden van eerdere, succesvolle rehabilitaties van dolfijnen en andere zeezoogdieren kun je onderaan deze pagina vinden.

Scenario B: second-best option "sanctuary"

Voor de dieren waarvoor scenario A niet haalbaar wordt geacht, dient te worden bekeken op welke manier hun situatie in ieder geval kan verbeteren. Er wordt momenteel bijvoorbeeld gewerkt aan semi-vrije baaien waar dolfijnen uiteindelijk kunnen worden opgevangen. Het betreft dan nog steeds een gecontroleerde, afgeschermde omgeving, maar met veel meer vrijheden dan de huidige situatie kent (aanzienlijk meer ruimte, meer variatie, meer autonomie, enz.). Dit scenario biedt tevens de mogelijkheid dat er wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan. Wij zijn dan echter wel voorstander van hands off onderzoek.

Meer informatie over sanctuaries in ontwikkeling kun je onderaan deze pagina vinden

Scenario C: minst optimaal "verbeteringen in de bestaande omgeving"

Bovengenoemde locaties zijn momenteel nog in ontwikkeling, dus op korte termijn is dit niet altijd mogelijk. Afhankelijk van het tijdsbestek tot realisatie, zou de situatie bij een dolfinarium zodanig veranderd moeten worden dat er in ieder geval verbetering in de huidige situatie ontstaat. Een optimale situatie is in dit scenario onhaalbaar.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram